Tidsbestilling:
Du kan ringe til Lægehuset og bestille tid, eller bestille tid online via vores hjemmeside.

Kørekort:

Ansøgning om kørekort udfyldes elektronisk på Borger.dk, inden du kommer i Lægehuset.

Er det ikke en mulighed for dig at udfylde ansøgningen elektronisk, kan du udfylde den på papir, når du kommer til din aftale i Lægeklinik Ølgod. Mød da op 10 min. før og få skemaet udleveret ved skranken.

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til kommunen som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekortet er opfyldt.

Den 1. juli 2017 trådte der nye regler i kraft om fornyelse af kørekort for ældre. Det betyder, at hvis du er fyldt 70 år eller mere, og du skal have fornyet dit kørekort, skal du som udgangspunkt ikke aflevere en lægeattest, når du ansøger om fornyelse af dit kørekort. Dit kørekort kan tidligst fornyes 3 måneder inden du fylder 70 år.

Læs mere her: https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Biler-og-koerekort/Koerekort/Fornyelse-og-aendring-af-koerekort

Attester: 
Kontakt venligst via telefon for tidsbestilling til attester. Vi beder dig have attesten ved hånden når du bestiller tid, da der afsættes tid efter hvilken type attest der er tale om. Det kan dreje sig om 15-60 minutter.

Medicinbestilling:
Genbestilling af medicin som du er i fast behandling med foretages let via “Selvbetjening”. Medicin kan om nødvendigt bestilles via telefonen eller receptionen hvis der er tvivl eller spørgsmål til bestillingen.
Medicin man ikke er i fast behandling med skal altid aftales med lægen!

E-konsultation:
E-konsultation er beregnet til korte konkrete henvendelser til læger og uddannelses læger samt sygeplejersker. Reglerne er, at man kan forvente svar indenfor 5 hverdage, i nogle tilfælde svarer vi dog hurtigere hvis vi har mulighed for det.
Kan også anvendes til svar på prøver når dette er aftalt.
E-konsultation er IKKE beregnet til akutte henvendelser

Blodprøver:
Blodprøver skal altid aftales med en læge. Der kan bestilles tid via lægen eller via “Selvbetjening” når prøverne er aftalt med lægen.
Klinikken hjælper forskellige sygehusafdelinger med prøvetagning for ambulante besøg på sygehuset, prøverne skal i så fald være forud bestilt af sygehusafdelingen.