Motorattest til kørekort 500 kr
Sygemelding 500 kr
Enkelttilskud til medicin 500 kr

Vi modtager Dankort, Visa og kontanter

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.

Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.